Mandi Bhav 13 May 2021

Vijayanagar ₹7000 Bhuna ₹6850 Bhattu ₹6825 Raysinghnagar ₹7190 Sadulshahar ₹7096 Sirsa ₹6775 Gangapur ₹7450 Alwar ₹7400

Sarso Bhav 13 May 2021

Narma Bhav 13 May 2021

Sirsa ₹6535 Bhattu ₹6450 Bhuna ₹6400 Hanumangarh ₹6300 Aadmpur ₹6450

Ganganagar Mandi Bhav 13-05-2021

Jou ₹1696 Gwar ₹4135 Chana ₹5400 Sarso ₹7216