Mandi Bhav Today 24th Aug 2022

aaj ka taza 1509 dhaan ka bhav. Anaj Mandi Rate List

Pilibanga Mandi Bhav 24th Aug 2022 Sarso Ka Bhav ₹ 5800-₹ 5971 Gehun Rate ₹ 2192-₹ 2211 Gwar Ka Bhav ₹ 3850-₹ 4051 Jo Rate ₹2450

KesriSinghPurKrishi Upaj Mandi Bhav Today Update Sarson Bhav ₹ 5650-₹ 6100 Gehun Price ₹ 2119-₹ 2148 Gwar Ka Bhav ₹ 4015-₹ 4388

Anoopgarh Mandi Bhav 24th Aug 2022 Gehun ₹2221 Sarso ₹6280 Gwar ₹4251 Chana ₹4400 Sarso Low  ₹5800 Arrival 1012Q

Ganganagar Mandi Bhav Live Update Chana ₹4541 Gehun ₹2311 Sarso ₹6341 Jou ₹2623 Gwar ₹3970 Mung ₹5725 Moth ₹6000

Rawla Krishi Upaj Mandi men aaj sarso ka bhav ₹5645 se ₹6230 parti quintal raha aur sarso ki arrival 662Q ki rahi. Mung ka Bhav ₹5470

RaisinghNagar Anaj Mandi Bhav Today 24th Aug 2022 Gwar Bhav ₹4100-₹4180 Gehun Rate ₹1950-₹2175 Sarso Ka Bhav ₹ 5600-₹6342

1509 Dhaan Ka Bhav Aaj Ka Indri Mandi ₹3400-₹3580 Karnal Mandi ₹3385-₹3590 Amritsar₹3100 Trawdi ₹3500 Ladwa Market ₹3585