अधिकतम : 42 ०C  न्यूनतम : 29 ०C

तापमान आज का

07-07-2021

गन्धेली तापमान  07-07-2021

अधिकतम : 42 ०C  न्यूनतम : 32 ०C

सूर्योदय - 05 : 38 a.m. सूर्यास्त - 07 : 35 p.m.

हनुमानगढ़

न्यूनतम तापमान 31 ०C  अधिकतम तापमान 41 ०C

आद्रता : 48 % हवा गति : 6 km/घंटा 

सिरसा मौसम  7 जुलाई 2021

तापमान : 31 से 41 ०C  आद्रता : 35 % हवा गति : 19 किमी /घंटा